Loading color scheme

Klub nadaných dětí navštívil Vitaminátor

Zajímavý výlet absolvovali kluci a holky „Klubu nadaných dětí“. Jejich cílem byla Sosnová, kde sídlí firma VITAMINÁTOR. Děti se seznámily, jak se vyrábí na unikátní výrobní lince přírodní ovocné a zeleninové šťávy a přesnídávky.

Následně si prošly „Sadařovu naučnou stezku“, kde se ovoce pěstuje. Dozvěděly se informace o šetrných způsobech hospodaření na zemědělské půdě tvořené ovocnými sady, ornou půdou, lesy a rybníky. Zajímavé bylo také povídání o včelách, krtkovi i rybách. Součástí exkurze bylo i dovádění v Lanovém centru, a nakonec si děti opekly špekáčky.

cyklo1 2021knd vitaminator