Loading color scheme

Třeťáci si užili pirátskou školu

Krásných pět slunečných dní prožili první červnový týden v oblasti Rešovských vodopádů žáci a žákyně 3. A. Letošní škola v přírodě byla zaměřena na rozvoj vědomostí, dovedností, fyzické kondice a sociálních kontaktů formou veselé „Školy pirátů“.

více >>

Deváťáci měli vodácký kurz

Tři dny na vodě strávili druhý červnový týden žáci 9. S. Kurz byl zaměřen na nácvik a rozvoj vodáckých dovedností na šestimístných raftech.

více >>

Naše úspěchy v roce 2020-2021

Zeměpisná olympiáda 

V minulých dnech se uskutečnilo okresní a krajské kolo zeměpisné olympiády, kde jsme měli své zástupce v kategoriích A, B a C. Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v OK ZO. Pěkného úspěchu dosáhl Jonáš Kokoř,

více >>