Loading color scheme

1986

Od školního roku 1986-1987 zaznamenala škola změny v organizaci. Ze ZŠ B.Němcové byly na školu přeřazeny čtyři sportovní třídy se zaměřením na atletiku. Novým ředitelem (po odchodu p.ředitelky Baierové do důchodu) byl jmenován p. Jiří Juran. Přechod tříd byl podmíněn výstavbou atletického areálu, kterou prováděl Slovšport Žilina. Investorem byl Městský národní výbor v Opavě.