Loading color scheme

1972

Ve školním roce 1972-1973 byla škola pověřena Ministerstvem školství a Výzkumným ústavem pedagogickým ověřováním experimentu moderní koncepce výuky. Nové osnovy pro 1.stupeň kladly značné požadavky na učitele, kteří metodicky zpracovávali učivo, svépomocně vyráběli množství pomůcek a projektů. Celá řada učitelů se stala lektory, kteří v následujících letech proškolili učitele 1.stupně ZDŠ celého okresu.