Loading color scheme

1991

V roce 1991-1992 byla dána MŠMT možnost snížit hodiny povinné výuky a nabídnout žákům možnost výběru povinně volitelných předmětů a nepovinných předmětů. Jedna třída devátého ročníku byla experimentálně zaměřena na zdravotní výchovu pro zájemkyně o studium na střední zdravotnické škole. V květnu 1991 proběhly oslavy 30.výročí založení školy formou" Dne otevřených dveří" pro rodiče, bývalé žáky a učitele a celou opavskou veřejnost. Pokračovalo se ve zvelebování prostor školy (rozsáhlá rekonstrukce šaten v suterénu, oprava střechy, vybudování učebny elektrotechniky, vybavení jazykové učebny multimediálním programem). Od září školního roku 1992-1993 se zavedla na prvním stupni výuka jazyka německého a pro žáky 4.ročníku s poruchami učení byla otevřena dyslektická třída.