Loading color scheme

1996

K 1.9.1996 byla naše škola zařazena do sítě škol pod názvem ZŠ Englišova. Její součástí se stala i školní družina a školní klub. V následujícím školním roce se základní školy rozšířily o deváté ročníky. Učivo muselo být rozvolněno, pracovalo se s materiály MŠMT s názvem "Organizace přechodu na povinnou devítiletou školní docházku“. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách, byly celkově rekonstruovány školní dílny, nově byla vybavena učebna přírodopisu, upraven a nově vydlážděn školní dvůr.