Loading color scheme

1990

"Sametová revoluce" nepřinesla jen demokracii, ale i personální změny. Do funkce ředitelky školy byla zvolena a 1.3.1990 oficiálně uvedena paní Šárka Neiserová. Od listopadu 1990 byla zahájena výuka anglického jazyka ve druhých a čtvrtých třídách. Od října se začala budovat počítačová učebna pro výuku informatiky a nově byla zřízena učebna češtiny s audiovizuální technikou, pro výtvarnou výchovu byla upravena učebna Vv.