Loading color scheme

Výuka informatiky

Informační technologie jsou široce uplatnitelnými technologiemi budoucnosti a využitelné snad ve všech oblastech lidské činnosti. Tuto skutečnost si uvědomuje i naše škola a podle toho se snaží organizovat výuku i mimoškolní činnost. Předmět INFORMATIKA se vyučuje hodinu  týdně od čtvrtého do devátého ročníku. Žáci se však s počítači a Internetem nenásilnou formou seznamují již od první třídy.

Škola má mnoho různých výukových programů máme pro první i druhý stupeň a průběžně je aktualizujeme a rozšiřujeme. Máme dvě počítačové učebny a několik desítek přenosných zařízení.  Všechny počítače školy jsou zapojeny do naší počítačové sítě (každý žák má své vstupní bezpečnostní heslo) a následně vysokorychlostním spojením do Internetu, větší část školy je pokryta i sítí Wi-Fi. Počítače ve všech kmenových třídách, dataprojektory a interaktivní tabule pomáhají s názorností a interaktivností výuky. Počítače se také hojně využívají ve školní družině i ve školním klubu. Počítačové učebny byly před nedávnem renovovány a vybaveny novou výpočetní technikou. 

Při výuce informatiky se věnujeme nejvíce těmto tématům:
- základy teorie o hardwaru a softwaru = části počítače a jejich funkce, druhy programů a jejich využitelnost, práce s pamětí, zapojení a možnosti nákupů různých vstupních a výstupních zařízení podle parametrů,
- algoritmizace a programování = vytváření jednoduchých programů,
- práce s textem = základy práce s textovým editorem, prezentace
- práce s tabulkovým procesorem = tvorba tabulek, výpočty, funkce, grafů,
- tvorba multimediálních a webových prezentací,
- práce s informacemi = elektronická komunikace, vyhledávání informací na Internetu,
- virová nebezpečí a nebezpečí kyberšikany