Loading color scheme

Výuka fyziky

Fyzika je na naší škole vyučována dle učebních osnov s dotací 2 hodiny týdně pro 6.-9. ročníky. Škola má nadstandartně vybavenou učebnu fyziky a elektrotechniky. Je zde k dispozici řada interaktivních programů a pomůcek k moderní výuce celého spektra fyziky.

Prioritou v hodinách je především rozvoj kreativního myšlení žáků s dostatkem možností aplikace probraného učiva v běžné praxi. Žáci s hlubším zájmem o fyziku a přírodovědu mají možnost řešit fyzikální olympiády pod vedením zkušených učitelů fyziky. Také mohou navštěvovat zájmový kroužek „Astronomie a kosmonautiky“. Zde si děti mají možnost vyzkoušet zajímavé pokusy, na které v hodinách fyziky mnohdy nezbývá čas. Kabinet fyziky pro ně organizuje astronomická pozorování v areálu školy nebo na hvězdárnách v ČR a Slovensku. Snahou školy je, aby fyzika u nás nebyla neoblíbeným předmětem, ale aby je zaujala a dobře připravila na studium na středních školách.