Loading color scheme

Výuka praktických činností

V šestém ročníku žáci pracují v dílnách a na školním pozemku. Dílny mají dvě učebny. V první učebně se pracuje se dřevem, kovem a plasty a druhá učebna je zařízená pro výuku základů elektrotechniky. K práci na školním pozemku patří i celoroční péče o skleník. Od sedmého ročníku je výuka pracovních činností rozdělena na chlapce a dívky. Výuka chlapců zůstává do devátého ročníku v dílnách, kde si prohlubují své dovednosti a vědomosti s práci se dřevem, kovem i plasty. V devátém ročníku je pak výuka zaměřena převážně na práci s elektrostavebnicemi.

Dívky se v sedmém ročníku seznamují se základy zdravé výživy a s přípravou pokrmů v naší nové cvičné kuchyňce, která již odpovídá všem požadavkům EU a dívky v ní rády pracují. Tuto novou kuchyňku využívá v odpoledních hodinách také školní klub a družina.

Dívky osmých ročníků se učí základům šití prvním rokem v nově rekonstruované učebně, kde mají žákyně dostatečné množství šicích strojů a vhodné prostředí pro tuto práci.

Dívky devátých ročníků se seznamují s péči o dítě a s tím souvisejícími zdravotními i sociálními problémy, s kterými se mohou v životě setkat.

Technická praktika patří k volitelným předmětům, které si mohou žáci vybrat. Pracují zde v učebnách pracovního vyučování na technologiích, s kterými se v hodinách pracovního vyučování nesetkali. V roce 2005 jsme nově osázeli školní pozemek a změnili ho na okrasně naučnou stezku. Máme zde dřeviny listnaté, jehličnaté, keře i stromy, ovocné i okrasné. Z bylin to jsou trvalky dvouletky a letničky. Sazeničky si předpěstováváme ve skleníku společně s pokojovými rostlinami podle potřeby pozemku i školy. V březnu 2006 jsme provedli průklest a omlazení jabloní a nechali vykácet napadené jehličnany. V dalším rozšiřování a dosazování zahrady chceme pokračovat i v budoucnu a tak vytvářet u žáků kladný vztah k práci a přírodě