Loading color scheme

Výuka pěstitelských prací

Cílem ŠVP je rozvíjet vlastní schopnosti při rozhodování o životní a profesní orientaci žáků. V Pč – pěstitelství jsme vybudovali okrasný ekosystém školní zahrady, který se postupně dotváří. Letos byly dosázeny trvalky, okrasné dřeviny a léčivé rostliny. Ke Dni Země žáci každoročně osazují vyvýšené letničkové záhony. Dalším projektem byla tvorba suchého polopouštního ekosystému s pískem, štěrkem, kamením a řídkými travinami. Tento projekt byl vytvořen v atriu školy a slouží jako galerie keramického kroužku.