Loading color scheme

Výuka přírodopisu

Výuka přírodopisu probíhá na naší škole od 6. do 9. ročníku. Děti se učí většinou ve specializované učebně, kde máme k dispozici počítač s připojením na internet, dataprojektor, interaktivní tabuli a DVD přehrávač, literaturu, mikroskopy, přírodniny i výukové modely a tabule. Používáme učebnice z nakladatelství Fraus, úlohy z jejich pracovních sešitů a pracovní sešity nakladatelství Prodos.

Žáci mají možnost poznávat přírodu všemi smysly. Při laboratorních pracích se naučí zacházet s mikroskopem, laboratorní technikou, přírodninami, připravovat a provádět pokusy a pozorování, zaznamenávat jejich průběh a vyvozovat závěry. Pokud nám to počasí a náplň učiva dovolí, trávíme některé hodiny v terénu, ať již na naší školní zahradě, v blízkém okolí školy, nebo například na naučné stezce kolem Hvozdnice.Projektové vyučování dává žákům možnost uplatnit vlastní nápady, zkušenosti a dovednosti.
6. třída - projekt Život v půdě
7. třída - projekt Ptáci za školou
8. třída - projekty Ohrožení savci, Antireklama na kouření
9. třída - projekt Vzduch, voda, půda, energie Praktika z přírodopisu a chemie - projekty Ozon, Les ve škole, škola v lese