Loading color scheme

O nás

I když ZŠ Englišova nepatří k architektonickým skvostům města Opavy, její polohu na okraji města vsazenou uvnitř zeleně a disponující velkými prostory pro rozvoj nejrůznějších zájmů, jí mohou ostatní školy jen tiše závidět. V prostorách školních budov nás na první pohled zaujme množství odborných učeben, oko pak pohladí čisté a útulné prostředí, ve kterém se výuka provádí. To vše nemohlo vzniknout z roku na rok, ale postupně, zásluhou našich dřívějších i současných pedagogů a všech ostatních zaměstnanců. Lidé na "Englišce" vždy vynikali pílí a svědomitým přístupem k práci. Připomeňme si jen obětavost s jakou se pod vedením prvního ředitele p.Broďáka zapojili do výstavby školy - to velké množství brigádnických hodin zároveň utvářelo bližší vztah ke škole. Ta vždy nabízela mimo kvalitního zajištění základního vzdělání něco navíc.

60.léta se nesla ve znamení dostavby zázemí pro školu, v 70.tých letech přichází doba experimentů v českém školství a s ní pověření našich učitelů školit celý okres. 80.léta přinesla vznik matematických tříd a 90.tými léty se jako zlatá nit táhnou úspěchy sportovních tříd, jejichž věhlas je znám v celé České republice. Při tom všem se nikdy nezapomínalo na žáka. Škola totiž není zařízením, kde se dá úspěšnost měřit jen počtem absolventů. Ta úspěšnost je určována především kvalitou připravených mladých lidí pro život. Připravených po všech stránkách, tedy nejen po té odborné, ale v dnešní uspěchané době čím dál tím více po stránce lidské. Neboť jen tehdy, když se nám podaří vychovat žáky, kteří v sobě nesou úctu k lidem, k životu, k sobě samému, má naše práce význam. Jen tehdy nás může práce opravdu naplňovat. Na tomto malém prostoru chceme vyjádřit vděčnost všem pedagogům, kteří pochopili, že vzdělání je tou největší hodnotou v životě lidském a vložili do dětských duší základy etiky a poznání. Jsme rádi, že můžeme pokračovat opravdu na dobrých základech. Za ty je třeba poděkovat všem, kteří se zasloužili o dobré jméno naší školy. Děkujeme i všem členům městského zastupitelstva a městské radě za podporu při rozvoji školy. Na závěr si popřejme do dalších let hodně zdraví, milé žáky, usměvavé učitele a chápající rodiče, tak abychom při oslavách 60.let naší školy mohli upřímně říci, že jsme těch posledních 10 let nepromarnili.

Mgr.Jan Škrabal ředitel školy