Loading color scheme

Výuka jazyků

Naši žáci se začínají učit anglicky hned v 1. třídě, výuka probíhá formou audio-orálního kurzu v rozsahu jedné hodiny týdně.

Využíváme učebnici Happy House 1, která je plná obrázků, písniček, jednoduchých scének a cvičení. Ve stejném duchu žáci pokračují i ve třídě druhé, s učebnicí Happy House 2.

O rok později začíná být výuka anglického jazyka intenzivnější - 3 hodiny týdně. Žáci se učí podle učebnic Chit Chat 1, ve 4. ročníku podle Chit Chat 2, od 5. třídy jedeme podle učebnic Project English (4th Edition). Kromě toho využíváme další doplňkové materiály – výukové programy, časopisy, obrázky, audionahrávky, filmy, slovníky a jiné.

Od 7. ročníku začínají všichni žáci studovat druhý cizí jazyk – mohou si zvolit mezi jazykem německým, ruským a španělským – v rozsahu 2 hodiny týdně.