Loading color scheme

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Družinu navštěvuje 240 dětí. Družina pořádá velké množství pravidelných akcí.

Maškarní karneval, Dušičkový den, Den s draky, vystoupení ke Dni matek, Dobrodružné přespání, vánoční dílny, vystoupení v Domově důchodců, Talentmánie, víkendové výlety, účast a pořádaní družinových soutěží a turnajů (pěvecké, výtvarné, divadelní, sportovní).

Provozní doba ŠD: 6.00-8.00 a 11.45-17.00 hod.
Provozní doba ŠK: 11:45-17.00 hod.

Kroužky školní družiny:
- Kreativ Klub badatelů
- Keramika (začátečníci, pokročilí, speciál)
- Atletická akademie
- Programování
- Výtvarné hrátky
- Hudebně-divadelní kroužek
- Klub deskových her Animace
- Stolní tenis
- Pohybovky
- Vaření
- Mediální kroužek
- Břišní tance
- Florbal
- Rodinné tvoření