Loading color scheme

Výuka výtvarné výchovy

Výtvarná výchova se na škole učí v nově rekonstruované odborné učebně. Samostatná učebna a dobré materiální vybavení ( nový grafický lis ) umožňuje zajímavou a pestrou výuku tohoto předmětu. V hodinách využíváme i keramickou dílnu. Zpestřením vyučovacího procesu jsou výtvarné vycházky, návštěvy výstav a galerií. Výtvarné projekty, grafické listy i prostorová kompozice žáků jsou vystavovány ve školní galerii, výstavních plochách školy a také ve školním časopise. O tom, že práce v hodinách je kvalitní svědčí i mnoho úspěchů ve výtvarných soutěží.

Malujeme na chodníky, na zeď, na vrata slunce, lidi, stromy,ptáky, zvířata.
Kdo chce , ať se přidá, barev máme dost - můžeš s námi kreslit jen tak pro radost.
J. Žáček