Loading color scheme

Výuka zeměpisu

Cílem výuky zeměpisu na naší škole není jen získání znalostí, ale aby se žáci naučili orientovat v blízkém i širším okolí, vytvořili si vlastní názory na aktuální dění, zamýšleli se nad globálními problémy, uměli vyvozovat závěry a prosazovat své názory a neztratili se v dnešním složitém světě. Ve výuce využíváme kromě běžných metod i prostředky informačních a komunikačních technologií, navštěvujeme videoprojekce a přednášky k vybraným tématům. Děti se zapojují do zeměpisných soutěží jako Eurorébus a Zeměpisná olympiáda. V zeměpisných soutěžích dosáhují naši žáci pravidelně pěkných úspěchů.

Položme si otázku: „Proč se učím zeměpisu“?

- pochopím odborné výrazy a budu se tak moci orientovat v našem globalizovaném světě
- poznám lépe svou vlast a okolí svého bydliště
- dozvím se více o Vesmíru a naší planetě
- naučím se orientovat v mapách a v krajině
- porozumím jevům v přírodě
- poznám přírodu, kulturu, hospodářství a prostý život vzdálených oblastí
- budu vědět, co mě čeká v různých oblastech světa a jak se vybavit na cesty
- naučím se chápat potřebu ekologického stylu života …

„Učení v mládí je moudrost ve stáří" (Arabské přísloví)