Loading color scheme

Školní družina v Pevnosti poznání

Velmi zajímavý poznávací výlet absolvovaly děti naši školní družiny. Jak to bylo zajímavé a co všechno viděly a zažily jsme se dozvěděli z vyprávění paní Jany Vaněčkové. „Po covidové pauze jsme opět vyrazili na „družletkový“ výlet.

Tentokrát se 17 dětí 2.-4. tříd v doprovodu p. Lucky a p. Jany vydalo do Olomouce. Nejprve jsme zvládli dvouhodinovou cestu vlakem a tramvají do centra Olomouce. Prohlédli jsme si Dolní náměstí. Před Horním náměstím, kde se nachází olomoucký orloj, nás překvapila veliká socha Marie Terezie. Nebyla z kamene, jak by se dalo čekat, ale z písku. Udělali jsme několik fotografií, prohlédli si 3D mapu centra města a vyrazili ke Korunní pevnůstce, která byla cílem našeho výletu. V ní se nachází Pevnost poznání – muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V pevnosti se nacházejí čtyři expozice: historie (budova je z 19. století), živá voda, rozum v hrsti a světlo a tma. Děti nejvíce zaujalo obří lidské oko a osmimetrová maketa lidského mozku. Vyzkoušely si spoustu hlavolamů, rébusů a 3D piškvorky. Navštívili jsme také planetárium, kde nám promítli krásný film o planetách sluneční soustavy. Během zpáteční procházky jsme se zastavili na dětském hřišti, kde se děti dosyta vyřádily. Zpáteční cesta se nám díky zpoždění protáhla, ale do Opavy jsme přijeli v pořádku. Výlet se dětem líbil.“  

Pevnost poznání školní družina