Loading color scheme

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je na naší škole zřízeno od roku 2006/2007.

Poskytování poradenských služeb je zajišťováno školním speciálním pedagogem, výchovnými poradci a metodikem prevence, jejichž činnost je v souladu s vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (72/2005 Sb., v aktuálním znění).

Pracovníci školního poradenského pracoviště poskytují:
- odbornou podporu při inkluzi a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- individuální i skupinovou práci s žáky, práci s třídními kolektivy
- prevenci školní neúspěšnosti
- kariérové poradenství
- primární prevenci rizikového chování
- krizovou intervenci
- metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
- poradenské služby pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky
- spolupráci s odbornými institucemi: školní poradenská zařízení, OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), Policie ČR, Městská policie, neziskové organizace apod.

Konzultační hodiny:
Školní speciální pedagog: Mgr. Markéta Heinzová středa 7:05 – 7:35
Výchovný poradce:
Mgr. Lenka Hutařová (I. stupeň) pondělí 7:15 – 7:45
Mgr. Jana Čížová (II. stupeň) úterý 7:05 – 7:35
Metodik prevence: Ing. Ivana Tramplerová po předchozí domluvě

Konzultační hodiny lze po předchozí domluvě stanovit individuálně.