Loading color scheme

Vážení rodiče, pomocí níže uvedeného odkazu můžete oznámit třídníku učiteli nepřítomnost svého dítěte ve vyučování. Po odkliknutí se dostanete do informačního systému naší školy (www.skolaonline.cz). Následně je nutné se do systému pomocí uživatelského jména a hesla přihlásit.

V horním menu vyberete: "OSTATNÍ" --> "ZPRÁVY" --> "OMLUVENKA". Pokud máte u nás ve škole více dětí, prosím překontrolujte, které omlouváte a zvolte rozsah nepřítomnosti. Do důvodu podrobně rozepište důvod absence včetně jména dítěte.

Po ukončení absence zapište omluvu dítěte do žákovské knížky.

OMLUVIT ŽÁKA