Loading color scheme

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, Englišova 82, z.s.
IČ: 05704910
Sídlo: Englišova 1082/82, Předměstí, 746 01 Opava
Číslo účtu: 281612010/0300

Právní forma

Spolek Působnost: Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o plnohodnotný rozvoj vzdělávání žáků ZŠ Englišova Opava. Byl založen na konci ledna 2017 na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 15551) a plně ve všech oblastech navazuje na činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, které ve škole aktivně působilo mnoho let. Změna právní formy proběhla z důvodu vydání nového Občanského zákoníku.

Účel spolku

1. Finanční, materiální a organizační pomoc ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace při přípravách a organizování školních akcí, jako jsou soutěže žáků, veřejná vystoupení žáků, návštěvy divadelních představení pro žáky, financování projektů a dalších školních akcí.
2. K plnění těchto cílů spolek získává a přijímá dary od fyzických i právnických osob a získává finance také z grantů a dotací.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd školy. Každou třídu reprezentuje ve valné hromadě minimálně jeden zástupce. Valná hromada následně ze svých členů volí tříčlenný výbor a tříčlennou revizní komisi. Statutárním orgánem je předseda.

Kompletní stanovy spolku si můžete stáhnou ZDE

Předsedkyně spolku: Naděžda Schindlerová
Místopředseda spolku: Vít Daněk
Členka výboru: Simona Horná
Členové revizní komise: Karla Dumbrovská, Michaela Kováčiková Kazimírská, Markéta Hadamčíková

Členové valné hromady 2018/2019

1.A Pavel Ondřej, 1.B Miroslav Frühauf, 1.C David Lupa
2.A Zuzana Šimečková, 2.B Jana Foltysová, 2.C Petra Grónská
3.A Vít Daněk, 3.B Veronika Stejskalová, 3.C Magdaléna Voždová, 3.D Kateřina Šindelářová
4.A Michaela Pravdová, 4.B Simona Pavlíčková, 4.C Martin Sklenář, 4.D Lucie Seemannová
5.A Petra Lazecká, 5.B Radka Hazuchová, 5.C Markéta Rusková, 5.S Nikola Sklenářová
6.A Bronislava Marušáková, 6.B Michaela Westová, 6.S Kateřina Šípková
7.A Anna Humplová, 7.B Natálie Stoklasová, 7.S Kateřina Šindelářová
8.A Lenka Jašková, 8.B Markéta Valentová, 8.S Markéta Hrdinová
9.A Markéta Hadamčíková, 9.B Vladěna Benešová, 9.S Hana Schusterová

Prosíme o vyplnění přihlášky (pokud jste tak již neučinili)k členství v SRPDŠ, Englišova 82. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdávat přímo v kanceláři školy nebo vyplněnou, podepsanou a naskenovanou ji zašlete na e-mailovou adresu: kancelar@zsenglisova.cz. Přihláška k členství se vyplňuje pouze jednou a platí po celou dobu pobytu žáka na základní škole.

Roční příspěvek na každé dítě ve výši 300,- Kč byl pro školní rok 2018/2019 navržen a schválen dne 16.10.2018 na celoškolní schůzi SRPDŠ. Příspěvek můžete předat v hotovosti přímo třídnímu učiteli, nebo zaslat na bankovní účet spolku (281612010/0300 - do zprávy pro příjemce pak zapište jméno, příjmení a třídu žáka).

Ke stažení:
Zápis z jednání ŠR z 25.10.2018