Loading color scheme

FORMULÁŘE ŠKOLY VYUŽITELNÉ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKA

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti Word / PDF
Čestné prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte Word / PDF
Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí Word / PDF
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Word / PDF
Potvrzení o návštěvě školy Word / PDF
Potvrzení o účasti na školní akci Word / PDF
Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání Word / PDF
Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení Word / PDF
Žádost o přestup žáka z jiné školy Word / PDF
Žádost o komisionální zkoušení žáka z důvodu plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky Word / PDF
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Word / PDF
Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy Word / PDF
Žádost o odklad povinné školní docházky Word / PDF
Žádost o uvolnění z plaveckého výcviku Word / PDF
Žádost o uvolnění žáka z výuky (případně zčásti) předmětu tělesná výchova Word / PDF
Žádost o uvolnění syna/dcery z výuky Word / PDF

VÝBĚR PLATNÝCH DOKUMENTŮ ŠKOLY

Výroční zpráva školy školní rok 2022/2023
Výroční zpráva školy školní rok 2021/2022
Výroční zpráva školy školní rok 2020/2021
Výroční zpráva školy školní rok 2019/2020
Výroční zpráva školy školní rok 2018/2019
Výroční zpráva školy školní rok 2017/2018
Výroční zpráva školy školní rok 2016/2017
Výroční zpráva školy školní rok 2015/2016
Výroční zpráva školy školní rok 2014/2015
Výroční zpráva školy školní rok 2013/2014
Výroční zpráva školy školní rok 2012/2013
Výroční zpráva školy školní rok 2011/2012
Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011
Vlastní hodnocení školy 2007/2008 až 2009/2010
Výroční zpráva školy školní rok 2009/2010
Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009
Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008
Výroční zpráva školy školní rok 2006/2007
Osnova poučení o bezpečnosti žáků na úvod šk. roku
Školní řád