Loading color scheme

FORMULÁŘE ŠKOLY VYUŽITELNÉ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKA

Přihláška do školy Word / PDF
Žádost o odklad Word / PDF
Žádost o uvolnění / Uvolnění žáka z plaveckého výcviku
Žádost o uvolnění / Dlouhodobé uvolnění žáka z tělesné výchovy
Žádost o uvolnění / Uvolnění žáka z vyučovací hodiny
Žádost o uvolnění / Uvolnění žáka z více vyučovacích dnů
Školní docházka v zahraničí / Oznámení řediteli školy o plnění povinné školní docházky podle §38 školského zákona, tedy v zahraničí
Školní docházka v zahraničí - zkoušky / Žádost o komisionální přezkoušení žáka při plnění povinné školní docházky podle §38 školského zákona, tedy v zahraničí
Přihláška do školy / Přestup žáka z jiné školy na naši školu
Prohlášení bezinfekčnosti / Potvrzují zák. zástupci žáka před odjezdem na školní akci
Zdravotní posudek / Potvrzují zák. zástupci žáka a dětský lékař před odjezdem na dlouhodobou školní akci
Druhopis vysvědčení / Žádost o vydání druhopisu vysvědčení
Potvrzení o návštěvě školy / Potvrzení se vydává v kanceláři školy slouží jako doklad o návštěvě naší školy
Potvrzení o účastni na akci / Potvrzení se vydává v kanceláři školy slouží jako doklad o účasti na školní akci
Žádost o pokračování ZV / Žádost podávaná řediteli školy o pokračování základního vzdělávání

VÝBĚR PLATNÝCH DOKUMENTŮ ŠKOLY

Výroční zpráva školy školní rok 2021/2022
Výroční zpráva školy školní rok 2020/2021
Výroční zpráva školy školní rok 2019/2020
Výroční zpráva školy školní rok 2018/2019
Výroční zpráva školy školní rok 2017/2018
Výroční zpráva školy školní rok 2016/2017
Výroční zpráva školy školní rok 2015/2016
Výroční zpráva školy školní rok 2014/2015
Výroční zpráva školy školní rok 2013/2014
Výroční zpráva školy školní rok 2012/2013
Výroční zpráva školy školní rok 2011/2012
Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011
Vlastní hodnocení školy 2007/2008 až 2009/2010
Výroční zpráva školy školní rok 2009/2010
Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009
Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008
Výroční zpráva školy školní rok 2006/2007
ICT plán školy 15-16
Provozní a návštěvní řád sportoviště školy
Osnova poučení o bezpečnosti žáků na úvod šk. roku
Školní řád