Loading color scheme

Projekty EU

Škola realizuje projekt z registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011001

Projekt

MODERNÍ VÝUKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podporu, využití ICT ve výuce, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit.

eu

Škola realizuje projekt z registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018290,

který navazuje na projekt Moderní výuka.

Projekt

MODERNÍ VÝUKA 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podporu a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

eu