Loading color scheme

Projekty EU

Projekt

Moderní výuka 3

publicita moderni vyuka 3

Projekt

Digitalizujeme školu

projekt digitalizujeme skolu

Logo IROP MMR

Modernizace dvou počítačových učeben ZŠ Englišova

Logo IROP MMR

Projekt „Modernizace dvou počítačových učeben ZŠ Englišova“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013089) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace dvou počítačových učeben, včetně stavebních úprav, pořízení nového vybavení a vybudování bezbariérového sociálního zázemí.

Škola realizuje projekt z registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011001

Projekt

Doučování žáků škol

projekt doucovani

Projekt

MODERNÍ VÝUKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podporu, využití ICT ve výuce, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit.

eu

Škola realizuje projekt z registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018290,

který navazuje na projekt Moderní výuka.

Projekt

MODERNÍ VÝUKA 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podporu a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

eu