Loading color scheme

1980

V roce 1980-1981 bylo na škole 22 tříd 1.stupně, které se vyučovaly podle ověřených osnov, devět tříd v 6.-8.ročníku se vyučovalo podle experimentálních osnov a 9.ročník se vyučoval podle starých osnov. V tomto školním roce byla na škole zahájena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů a tyto třídy byly součástí školy do roku 1987.